Zuglói Benedek Elek EGYMI

Terápiák

Egymi óvoda és általános iskola,

Megnézem 0 Ft

Autista csoport,

Megnézem 0 Ft

beilleszkedést,szocializációt segítő csoport,

Megnézem 0 Ft

Fejlesztő összesített értékelése

 • Csak a fejlesztést elvégzők értékelhetik a fejlesztéseket
 • Az értékelést egy független fél - mi - kérjük be, így valós véleményen alapulnak.
Megnézem az értékeléseket

Zuglói Benedek Elek EGYMI bemutatkozása

Szakszolgáltatás területei:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 • fejlesztő felkészítés
 • logopédiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • utazó tanári autizmus
 • utazó tanári tanulásban akadályozottság
 • utazó tanári beszédfogyatékosság
 • megismerő funkciók organikus okra visszavezethető rendellenessége
 • megismerő funkciók nem organikus okra visszavezethető rendellenessége

Szakmai szolgáltatás területei:

 • pedagógiai értékelés
 • szaktanácsadás
 • pedagógiai tájékoztatás
 • igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
 • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
 • tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 • tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

Az intézmény akkreditált képzéseinek címei:

 

 • Probléma-felismerés a korai és általános iskolai életkorban a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók körében
 • Írás – olvasás módszertana
 • Az utazó tanárok felkészítése az integráltan tanuló SNI gyermekek megsegítésére
 • Az Internet alapjai
 • Az Excel táblázatkezelő program alapjainak megismerése és használata az iskolai (óvodai) statisztikák elkészítéséhez
 • Óvodai programcsomag
 • Szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon
 • Szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5-8. évfolyamon
 • Matematika programcsomag az 1-4. évfolyam számára
 • Matematika programcsomag az 5-8. évfolyam számára
 • Idegen nyelvi (angol) programcsomag az 1-6. évfolyamon
 • Az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az 1-6. évfolyamon
 • Szociális, életviteli és környezeti programcsomag az 1-6. évfolyam számára
 • Kézműves tanfolyam – népi kismesterségek alaptechnikái, tárgyalkotás tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében
 • Tanulói differenciálás heterogén csoportban
 • Önismereti személyiségfejlesztő továbbképzés pedagógusoknak
 • Hatékony tanuló – megismerési technikák
 • A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése
 • Kooperatív módszertanra épülő együttműködés csoportban
 • Járjad! – Játsszad!” – népi dalos játékok és drámajátékok személyiségfejlesztő szerepe az oktató-nevelő munkában
 • Intézményfejlesztés és programadaptáció a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjához – inklúziójához
 • Bevezetés a nem szakrendszerű oktatásba az általános iskola 5-6. évfolyamán

 

Az intézmény jó gyakorlatainak címei:

 

 • "Mozgásfejlesztés az együttnevelés szolgálatában"
 • "Az egyéni fejlesztési terv elkészítése és alkalmazása az integrált nevelés során"

 

Az intézmény terápiáinak címei:

 

 • Delacato-alapozó mozgásfejlesztés
 • Ayres
 • Mozgáskotta
 • Porkolábné-féle fejlesztő program óvodás és kisiskolás korban
 • Sindelar részképességeket vizsgáló és fejlesztő terápia
 • Frostig-terápia
 • Logopédiai terápiák
 • Gósy-féle beszédészlelés, beszédértés terápia
 • Meixner-féle diszlexia prevenció/reedukáció, diszgráfia reedukáció
 • Dékány-féle diszkalkulia terápia
 • Speciális autista fejlesztő terápiák: TEACCH program; PECS - képes, kommunikációt segítő módszer; ELA-terápia.
 • Ulwilla módszer
 • Kokas-módszer
 • Művészeti terápia

Tovább a fejlesztő oldalára »