SNI BTMN Integráló gimnázium

Budapest
1188 Budapest, Podhorszky utca 51-55

Fejlesztés jellemzői

  • Ingyenes / állami
  • Típus: Iskolák, óvodák, tankörök, előkészítők
  • Forma: Közepes csoportos (6 -12 fő), Nagy csoportos 13-22 fő
  • Milyen problémára: Éretlen mozgás, koordináció, Magatartás- és szociális zavarok (F91-92), Enyhén értelmi fogyatékos (F70.0), Diszlexia (F81.0), Diszgráfia (F81.1), Diszkalkulia (F81.2), Iskolai képességek kevert zavara (F81.3), Kevert specifikus fejlődési zavar (F83), Szociális zavarok, magatartászavar (ADHD, ADD) (F90.1-90.8), Fejlődési diszfáziák (80.1), Beszédészlelési és beszédmegértési zavar (F80.9), Gyermekkori autizmus (autismus infantilis), Nem meghatározott pervazív zavar (F88), Pszichológiai fejlődés rendellenésegei (F89-90), Szorongásos zavarok (F 93.1), Elektív mutizmus (F9410), Kötődési zavarok (F94), Tic (zavar) (F95.1-98), Autizmus (F84), Figyelem és koncentrációs zavar
  • Hány éves kortól: 12-18
  • Fejlesztési napok:

Fejlesztő összesített értékelése

0 Ft
áraink bruttó árak

Intézményünk feladatként vállalja a sajátos nevelési igényű valamint a tanulási-és magatartás problémás (BTM-es) diákok, tanulók integrált oktatását.   Tanóráink 40 percesek, tanulóink kis létszámú osztályokban sajátíthatják el a tananyagot, differenciált és kooperatív óravezetésre törekszünk.
Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztések a tanulók órarendjéhez és napirendjéhez igazodik. A szakértői bizottságok valamint a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberivel együttműködve szervezzük és ellátjuk a fejlesztő foglalkozásokat. A diákokat szükség esetén iskolapszichológus is segíti.
Iskolánk oktató-nevelő munkájának legfontosabb feladata a másság elfogadtatása, egymás iránti empátia, tolerancia kialakítása, fejlesztése.
2010. szeptemberében indult a gimnáziumi képzés. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.
Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Pedagógusaink fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészítik a tanulókat arra, hogy a tudás – a stabil értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kézműves, kerámia, túra és különböző sport szakköröket (birkózás, kosárlabda, foci, ping-pong) szervezünk, ahol diákjaink az esetleges tanulási sikertelenségek után sikerélményhez jutnak.