Tanulásban akadályozott iskolai tagozat

Jász-Nagykun-Szolnok megye
5000 Szolnok, Liget utca 10.

Fejlesztés jellemzői

 • Ingyenes / állami
 • Típus: Iskolák, óvodák, tankörök, előkészítők
 • Forma: Közepes csoportos (6 -12 fő), Nagy csoportos 13-22 fő
 • Milyen problémára: Diszlexia (F81.0), Diszgráfia (F81.1), Diszkalkulia (F81.2), Beszédészlelési és beszédmegértési zavar (F80.9)
 • Hány éves kortól: 7-9, 9-12
 • Fejlesztési napok:

Fejlesztő összesített értékelése

0 Ft
áraink bruttó árak

Intézményünk tanulásban akadályozott tagozatára 1-8. évfolyamon fogadunk tanulókat a szakértői bizottságok véleményei alapján. Tantárgyrendszerünk hasonló a többségi általános iskolákhoz, mindössze az óraszámok terén vannak eltérések. A kompetencia alapú oktatás határozza meg szemléletmódunkat és módszertani kultúránkat. Az egyéni adottságokat figyelembe véve alakítjuk tanítványainknál az önálló ismeretszerzés képességét. A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg. A gyermekeink képességeihez igazodva iskolánkban egy idegen nyelvet (angol) oktatunk, melyet a 7. évfolyamon vezetünk be.

Az alapfokú nevelés oktatás szakaszai:

 • alsó tagozat 1-4. osztály
 • felső tagozat 5-8. osztály

Fejlesztő programok alkalmazásával lehetővé tesszük minden tanulónak az egyéni tanulási utak érvényesítését.

Az alsó tagozatban kiemelten a részképességek fejlesztése történik többféle módszerrel, terápiával:

 • komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • kompetencia alapú fejlesztés
 • Sindelar terápia
 • Gósy-féle beszédészlelés, beszédértés terápia
 • Meixner-féle dyslexia, dysgraphia terápia
 • Dékány-féle dyscalkulia terápia

felső tagozatban a tantárgyak tanulásához szükséges képességek, készségek fejlesztése, illetve felzárkóztatás történik:

 • komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • kompetencia alapú fejlesztés
 • Meixner-féle dyslexia, dysgraphia terápia
 • Dékány-féle dyscalkulia terápia