Fejlesztő nevelés-oktatás

Jász-Nagykun-Szolnok megye
5000 Szolnok, Liget utca 10.

Fejlesztés jellemzői

 • Ingyenes / állami
 • Típus: Iskolák, óvodák, tankörök, előkészítők
 • Forma: Közepes csoportos (6 -12 fő), Nagy csoportos 13-22 fő
 • Milyen problémára: Súlyosan értelmi fogyatékos (F72.0), Kevert specifikus fejlődési zavar (F83), Gyermekkori autizmus (autismus infantilis), Rett-szindróma (F8430), Nem meghatározott pervazív zavar (F88), Nem-organikus enurézis (F9810), Nem-organikus enkoprézis (F9820), Autizmus (F84)
 • Hány éves kortól: 7-9, 9-12, 12-18
 • Fejlesztési napok:

Fejlesztő összesített értékelése

0 Ft
áraink bruttó árak

A fejlesztő iskolai nevelés - oktatás a tanköteles korú sajátos nevelési igényű súlyosan és halmozottan sérült gyerekeknek, fiataloknak nyújt fejlesztési lehetőséget. A gyerekek akadálymentes, védő környezetben egyéni fejlesztési tervek szerint részesülnek fejlesztésben. A velük való foglalkozásban számos szakember - gyógypedagógus, konduktor, logopédus, tiflopedagógus – kerül bevonásra.

Célcsoport

6 - 23 éves, sajátos nevelési igényű, súlyosan és halmozottan sérült gyerekek, fiatalok, akik csoportos keretek között egyénre szabott terápiás fejlesztő eljárások segítségével fejleszthetők eredményesen

Pedagógiai tevékenységünk kiemelt feladatai

 •  Fejlesztő ápolás-gondozás, mindennapos tevékenységre nevelés.
 • Az önismeret fejlesztése, az önállóság kialakítása, fejlesztése.
 • Az „együttélés” megtanulása.
 • A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben.
 • A tanuló egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek tanítása, fejlesztése.
 • Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával az egyre pontosabb észlelés, a verbális és nonverbális kommunikáció kialakítása, a gondolkodás, és az emlékezet fejlesztése.
 • A mozgásra alapozva készségek kialakítása, képességek fejlesztése differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtással.
 • A különböző szociális, kulturális környezetből fakadó hátrányok csökkentése, kompenzálása.
 • Az alapszükségletek kielégítése, jó testi és lelki közérzet megteremtése.
 • A fejleszthetőség, és az önálló tevékenykedés feltételeként a biztonságérzet kialakítása.

 A fejlesztés területei

 • kommunikáció és interakció fejlesztése (bazális, individuális, orientációs, totális, augmentatív, és alternatív kommunikáció),
 • önkiszolgálás, gondozás, öltözés, étkezés, szobatisztaságra szoktatás, toalett- tréning,
 • játéktevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés,
 • bazális stimuláció: bőrérzékelés, ízlelés, szaglás, hallási figyelem,
 • mozgás, egyensúlyérzék fejlesztése, tájékozódás, finommozgás, manipuláció.
 • a gyermekek bevonása a mindennapi gyakorlati tevékenységekbe