Értelmileg akadályozott iskolai tagozat

Jász-Nagykun-Szolnok megye
5000 Szolnok, Liget utca 10.

Fejlesztés jellemzői

 • Ingyenes / állami
 • Típus: Iskolák, óvodák, tankörök, előkészítők
 • Forma: Közepes csoportos (6 -12 fő), Nagy csoportos 13-22 fő
 • Milyen problémára: Középsúlyosan értelmi fogyatékos (F71.0)
 • Hány éves kortól: 7-9, 9-12
 • Fejlesztési napok:

Fejlesztő összesített értékelése

0 Ft
áraink bruttó árak

KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ,

ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE - OKTATÁSA

1-8. ÉVFOLYAM

Egyéni arculatunk legfőbb jellemzője hogy tanulóink sajátos nevelési igényűek, értelmükben akadályozottak. Biológiai, pszichológiai, szociológiai és szociális tulajdonságaik alapján különleges gondozást igényelnek.

Ezek indokai

 • az életkori sajátosságaik részleges módosulása,
 • az iskolai tanuláshoz szükséges képességeik részleges kiesése,
 • lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetőségük,
 • az iskolában átadott ismeretek szűkebb köre.

Mindezek sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszik szükségessé!

 Céljaink

 • Komplex gyógypedagógiai nevelő – oktató munka megvalósításával a tanulóinknak – az önmagukhoz mért legmagasabb szintre juttatása.
 • Alakuljon ki tanulóink helyes értékrendje, önismerete, önértékelése, tudjanak szűkebb és tágabb környezetéért tenni, és be tudjanak kapcsolódni az őket körülvevő társadalom életébe.
 • Tanulóink érezzék, hogy a társadalomnak, szüleiknek, szűkebb és tágabb környezetünknek fontosak, tevékenységükre, munkájukra számítanak.

 

A sikerélményt adó komplex gyógypedagógiai nevelés – oktatás, az egészséges életmódra, a munka megszerettetésére való törekvés végigkíséri tagozatunk minden szakaszát.

Olyan értéket közvetíteni, amelyek segítségével emberi mintát és használható tudást adunk, és

a társadalomba való beilleszkedésüket segítjük.

 

Alapértékeink

 • a gyermekközpontúság, a sajátos gyermekszemlélet érvényesítése,
 • a sokoldalú készség és képességfejlesztés,
 • a szocializáció,
 • a felzárkóztatás és tehetséggondozás,
 • a munkára nevelés és a társadalmi beilleszkedés elősegítése,
 • felkészítés a segített életvitelre és családi életre,
 • az egészséges életmódra nevelés,
 • a nyitottság és korszerűség az oktató-nevelő munkában,
 • a hagyományőrzés és hagyományteremtés az int