TSMT felmérés

Fejlesztés jellemzői

  • Egyéni
  • Típus: Mozgásfejlesztés
  • Forma: egyéni
  • Milyen problémára: Éretlen mozgás, koordináció, Idegrendszeri éretlenség, Megkésett beszédfejlődés, Iskolai képességek kevert zavara (F81.3), Kevert specifikus fejlődési zavar (F83), Szociális zavarok, magatartászavar (ADHD, ADD) (F90.1-90.8), Beszédészlelési és beszédmegértési zavar (F80.9), Gyermekkori autizmus (autismus infantilis), Diagnosztika, Autizmus (F84), Megkésett mozgásfejlődés, eltérő fejlődés, Figyelem és koncentrációs zavar
  • Hány éves kortól: 2-5, 5-7, 7-9, 9-12, 12-18
  • Fejlesztési napok:

Fejlesztő összesített értékelése

10 000 Ft
áraink bruttó árak

A Tervezett SzenzoMotoros Tréning (TSMT) feladatsorok az idegrendszer fejlesztését szolgálják. A regressziós szemléletű, neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat figyelembe vevő, sokrétű fejlesztő feladattal rendelkező, gazdag eszközhasználatú mozgásformák, a nagy-és finommozgások stimulálása és fejlesztése során tovább strukturálják az idegrendszert. A TSMT-módszer használatával az organikus éretlenség hamarabb elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak. Jól kombinálható más, speciális felzárkóztató terápiákkal. 


•    Egyéni tervezett szenzomotoros tréning (TSMT-I.)
•    Csoportos tervezett szenzomotoros tréning (TSMT-II.)
•    Neuro- és szenzomotoros szemléletű vizsgálat (3 hónapos kortól 5 éves korig)
•    Állapot- és mozgásvizsgálat (5 éves kortól)


TSMT-I. / Egyéni terápia
Egyéni terápia javasolt, azoknak a gyermekeknek, akiknek az előzetesen elvégzett felmérési eredménye ezt indokolja, vagy a gyermek a felmérés során nem együttműködő, nem hozható vizsgálati helyzetbe. Ezek a tényezők kizárják a csoportban folyó munkát. Ebben az esetben a gyermek tüneteinek megfelelően, a terapeuta által írt tornasort a szülő otthon végzi a gyermekkel heti több alkalommal a megbeszélt útmutató alapján. 
A terapeuta maximális segítséget nyújt a szülőknek a feladatok otthoni alkalmazásához. Betanítja a feladatsorokat és a hozzájuk kapcsolódó énekeket, mondókákat, segít a megfelelő fejlesztőeszköz kiválasztásában, hogy mindezeket teljes biztonságban tudják alkalmazni az otthoni körülmények közt.
Ötszáznyolcvan különböző feladat biztosítja, hogy a vizsgálati eredményt figyelembe véve személyre szabottan lehessen összeállítani a feladatsorokat.
2-3-4 hetente kontrollvizsgálat keretében ellenőrzi a terapeuta az aktuális állapotot, és a szülőkkel való beszélgetés alapján változtatja, nehezíti a tornasort attól függően, hogy a gyermek mennyire tudta elsajátítani a feladatokat.
Egy-egy tréninget 8–12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben végrehajtani. Általában 3-6 egyéni tréning után jutnak a gyerekek olyan fejlettségi szintre, hogy képesek legyenek a csoportos TSMT-fejlesztésben részt venni. 

 

TSMT-II. / Csoportos terápia
Csoportos terápiát javaslunk heti 2 alkalommal azoknak a gyerekeknek, akik a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál, illetve azon csemetéknek, akik az egyéni terápia hatására már csoportéretté váltak.
Hatszáznyolcvan feladatunk van, melyet a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan építünk be a tréningekbe.
A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.
A hatékonyság miatt fontos, hogy homogén csoportokra állítsuk össze a feladatokat, csak így lehet "tervezett" a szenzomotoros tréning. 
A jelentkezés folyamatos, melyet felmérés előz meg, vagy rendelkezni kell fél évnél nem régebbi felmérési anyaggal. 
A csoport létszám minden esetben 6 főben maximalizált. 
Kutatások igazolják, hogy minél korábban észleli a szülő, és kezd el foglalkozni gyermeke lemaradásával, annál könnyebb a felzárkóztatás és életkorának megfelelő szintre hozása.


Baba-Mama TSMT (2-3 éves korú gyermekek részére)
Ez a foglalkozás azoknak a gyerekeknek ajánlott, akik már járnak egyéni tornára és a szülők szeretnék kiegészíteni csoportos foglalkozással is a terápiát. Illetve azoknak a félénkebb gyermekeknek, akik még nem érettek a heti két alkalmas csoportos, szülő nélküli foglalkozásra.
•    Anya segítségével még jobban megy - "biztonságos" környezetben megismerkedhetnek a gyerekek az "ősemberes" feladatokkal, akadályokkal, a csoportos TSMT koncepciójával - kiegészítve az egyéni tornát.
•    A hibajavítást a szülő el tudja sajátítani - a terapeuta segíti a szülőt, hogy a mozgás minél pontosabb legyen. 
•    Jól alkalmazható a közösség húzó ereje - ha más is meg tudja csinálni, talán nekem is sikerül - ezt már a kicsik is értik.
•    Segít, ha a gyermek már igényli a közösséget, de anya nélkül még nem megy.


Tünetek, melyek megléte indokolhatja a szülő részére gyermeke TSMT fejlesztését
•    Idegrendszeri éretlenség
•    Megkésett vagy túl gyors mozgásfejlődés
•    Megkésett beszédfejlődés
•    Gyenge koordinációs készség és egyensúlyérzék
•    Viselkedésproblémák
•    Figyelmi problémák
•    Feladattudat és feladattartási problémák
•    Irányíthatóság és együttműködési készség problémái
•    Tanulási nehézségek
•    Beilleszkedési problémák
•    A gyermek napi ritmusában bekövetkező változások (változik az alvás-ébrenlét ideje, a napi aktivitási periódusa átalakul)
•    A norma-és a követelményrendszer elfogadásában jelentkező gondok.
•    Hiperaktivitás
•    Autizmus


A TSMT hatása a gyermekekre
•    Fejlődik, beindul a beszéde, mozgása, ügyesebbé válik
•    Mozgékonyabb lesz, javul a figyelme
•    Hosszabbodik a játékideje, javul a manipulációja
•    Egyensúlyérzete és koordinációja javul
•    Utánozni kezdi a látott, hallott mintákat
•    Érdeklődőbb, együttműködőbb, kiegyensúlyozottabb lesz.

TSMT felmérés (AMV)
TSMT első felmérés 10.000 Ft
TSMT felmérés + első feladatsor 12.000 Ft
TSMT kontroll vizsgálat 6.000 Ft

 

 
TSMT foglalkozások
TSMT egyéni feladatsor kontroll és új feladatsor írás  
- 30 perc 3.500 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
- 90 perc 9.000 Ft
TSMT egyéni terápia  
- 30 perc 3.000 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (1 alkalom) 3.500 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (havi bérlet, 8 alkalom) 24.000 Ft
*A foglalkozás ára tagdíjból 1.500Ft és jelenléti díjból 1.500Ft áll. Betegség esetén a jelenléti díj jóváírható a következő havi bérlet árából.

 

 
TSMT foglalkozások
TSMT egyéni feladatsor kontroll és új feladatsor írás  
- 30 perc 3.500 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
- 90 perc 9.000 Ft
TSMT egyéni terápia  
- 30 perc 3.000 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (1 alkalom) 3.500 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (havi bérlet, 8 alkalom) 24.000 Ft
*A foglalkozás ára tagdíjból 1.500Ft és jelenléti díjból 1.500Ft áll. Betegség esetén a jelenléti díj jóváírható a következő havi bérlet árából.