TSMT

Fejlesztés jellemzői

  • Egyéni
  • Típus: Mozgásfejlesztés
  • Forma: egyéni
  • Milyen problémára: Éretlen mozgás, koordináció, Idegrendszeri éretlenség, Megkésett beszédfejlődés, Iskolai képességek kevert zavara (F81.3), Kevert specifikus fejlődési zavar (F83), Gyermekkori autizmus (autismus infantilis), Autizmus (F84), Megkésett mozgásfejlődés, eltérő fejlődés, Figyelem és koncentrációs zavar
  • Hány éves kortól: 2-5, 5-7, 7-9, 9-12, 12-18
  • Fejlesztési napok:

Fejlesztő összesített értékelése

3 500 Ft
áraink bruttó árak

A Tervezett SzenzoMotoros Tréning (TSMT) feladatsorok az idegrendszer fejlesztését szolgálják. A regressziós szemléletű, neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat figyelembe vevő, sokrétű fejlesztő feladattal rendelkező, gazdag eszközhasználatú mozgásformák, a nagy-és finommozgások stimulálása és fejlesztése során tovább strukturálják az idegrendszert. A TSMT-módszer használatával az organikus éretlenség hamarabb elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak. Jól kombinálható más, speciális felzárkóztató terápiákkal. 


•    Egyéni tervezett szenzomotoros tréning (TSMT-I.)
•    Csoportos tervezett szenzomotoros tréning (TSMT-II.)
•    Neuro- és szenzomotoros szemléletű vizsgálat (3 hónapos kortól 5 éves korig)
•    Állapot- és mozgásvizsgálat (5 éves kortól)


TSMT-I. / Egyéni terápia
Egyéni terápia javasolt, azoknak a gyermekeknek, akiknek az előzetesen elvégzett felmérési eredménye ezt indokolja, vagy a gyermek a felmérés során nem együttműködő, nem hozható vizsgálati helyzetbe. Ezek a tényezők kizárják a csoportban folyó munkát. Ebben az esetben a gyermek tüneteinek megfelelően, a terapeuta által írt tornasort a szülő otthon végzi a gyermekkel heti több alkalommal a megbeszélt útmutató alapján. 
A terapeuta maximális segítséget nyújt a szülőknek a feladatok otthoni alkalmazásához. Betanítja a feladatsorokat és a hozzájuk kapcsolódó énekeket, mondókákat, segít a megfelelő fejlesztőeszköz kiválasztásában, hogy mindezeket teljes biztonságban tudják alkalmazni az otthoni körülmények közt.
Ötszáznyolcvan különböző feladat biztosítja, hogy a vizsgálati eredményt figyelembe véve személyre szabottan lehessen összeállítani a feladatsorokat.
2-3-4 hetente kontrollvizsgálat keretében ellenőrzi a terapeuta az aktuális állapotot, és a szülőkkel való beszélgetés alapján változtatja, nehezíti a tornasort attól függően, hogy a gyermek mennyire tudta elsajátítani a feladatokat.
Egy-egy tréninget 8–12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben végrehajtani. Általában 3-6 egyéni tréning után jutnak a gyerekek olyan fejlettségi szintre, hogy képesek legyenek a csoportos TSMT-fejlesztésben részt venni. 

 

TSMT-II. / Csoportos terápia
Csoportos terápiát javaslunk heti 2 alkalommal azoknak a gyerekeknek, akik a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál, illetve azon csemetéknek, akik az egyéni terápia hatására már csoportéretté váltak.
Hatszáznyolcvan feladatunk van, melyet a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan építünk be a tréningekbe.
A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.
A hatékonyság miatt fontos, hogy homogén csoportokra állítsuk össze a feladatokat, csak így lehet "tervezett" a szenzomotoros tréning. 
A jelentkezés folyamatos, melyet felmérés előz meg, vagy rendelkezni kell fél évnél nem régebbi felmérési anyaggal. 
A csoport létszám minden esetben 6 főben maximalizált. 
Kutatások igazolják, hogy minél korábban észleli a szülő, és kezd el foglalkozni gyermeke lemaradásával, annál könnyebb a felzárkóztatás és életkorának megfelelő szintre hozása.


Baba-Mama TSMT (2-3 éves korú gyermekek részére)
Ez a foglalkozás azoknak a gyerekeknek ajánlott, akik már járnak egyéni tornára és a szülők szeretnék kiegészíteni csoportos foglalkozással is a terápiát. Illetve azoknak a félénkebb gyermekeknek, akik még nem érettek a heti két alkalmas csoportos, szülő nélküli foglalkozásra.
•    Anya segítségével még jobban megy - "biztonságos" környezetben megismerkedhetnek a gyerekek az "ősemberes" feladatokkal, akadályokkal, a csoportos TSMT koncepciójával - kiegészítve az egyéni tornát.
•    A hibajavítást a szülő el tudja sajátítani - a terapeuta segíti a szülőt, hogy a mozgás minél pontosabb legyen. 
•    Jól alkalmazható a közösség húzó ereje - ha más is meg tudja csinálni, talán nekem is sikerül - ezt már a kicsik is értik.
•    Segít, ha a gyermek már igényli a közösséget, de anya nélkül még nem megy.


Tünetek, melyek megléte indokolhatja a szülő részére gyermeke TSMT fejlesztését
•    Idegrendszeri éretlenség
•    Megkésett vagy túl gyors mozgásfejlődés
•    Megkésett beszédfejlődés
•    Gyenge koordinációs készség és egyensúlyérzék
•    Viselkedésproblémák
•    Figyelmi problémák
•    Feladattudat és feladattartási problémák
•    Irányíthatóság és együttműködési készség problémái
•    Tanulási nehézségek
•    Beilleszkedési problémák
•    A gyermek napi ritmusában bekövetkező változások (változik az alvás-ébrenlét ideje, a napi aktivitási periódusa átalakul)
•    A norma-és a követelményrendszer elfogadásában jelentkező gondok.
•    Hiperaktivitás
•    Autizmus


A TSMT hatása a gyermekekre
•    Fejlődik, beindul a beszéde, mozgása, ügyesebbé válik
•    Mozgékonyabb lesz, javul a figyelme
•    Hosszabbodik a játékideje, javul a manipulációja
•    Egyensúlyérzete és koordinációja javul
•    Utánozni kezdi a látott, hallott mintákat
•    Érdeklődőbb, együttműködőbb, kiegyensúlyozottabb lesz.

TSMT felmérés (AMV)
TSMT első felmérés 10.000 Ft
TSMT felmérés + első feladatsor 12.000 Ft
TSMT kontroll vizsgálat 6.000 Ft

 

 
TSMT foglalkozások
TSMT egyéni feladatsor kontroll és új feladatsor írás  
- 30 perc 3.500 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
- 90 perc 9.000 Ft
TSMT egyéni terápia  
- 30 perc 3.000 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (1 alkalom) 3.500 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (havi bérlet, 8 alkalom) 24.000 Ft
*A foglalkozás ára tagdíjból 1.500Ft és jelenléti díjból 1.500Ft áll. Betegség esetén a jelenléti díj jóváírható a következő havi bérlet árából.

 

 
TSMT foglalkozások
TSMT egyéni feladatsor kontroll és új feladatsor írás  
- 30 perc 3.500 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
- 90 perc 9.000 Ft
TSMT egyéni terápia  
- 30 perc 3.000 Ft
- 45 perc 4.500 Ft
- 60 perc 6.000 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (1 alkalom) 3.500 Ft
TSMT csoportos fejlesztés (havi bérlet, 8 alkalom) 24.000 Ft
*A foglalkozás ára tagdíjból 1.500Ft és jelenléti díjból 1.500Ft áll. Betegség esetén a jelenléti díj jóváírható a következő havi bérlet árából.