Dadogás terápia

Fejlesztés jellemzői

  • Egyéni
  • Típus: Beszédfejlesztés
  • Forma: egyéni
  • Milyen problémára: Dadogás (F98.5)
  • Hány éves kortól: 5-7, 7-9, 9-12, 12-18
  • Fejlesztési napok:

Fejlesztő összesített értékelése

4 000 Ft
áraink bruttó árak

A komplex művészeti terápia a Kokas Klára által kidolgozott, a Kodály koncepción alapuló úgynevezett „komplex esztétikai nevelés” dadogókra alkalmazott változata.  A komplex művészeti terápia lényegét az ének-zene, mozgás és ábrázolás hármas egysége alkotja.

 

Célja, hogy a művészi élmények és az ezzel kapcsolatos aktív alkotó tevékenység hatására a dadogó gyermek egész személyisége fejlődjön, és ezen belül olyan személyiségvonások alakuljanak ki, amelyek birtokában az okok sokrétűségét és a sérülés nagyságát figyelembe véve a gyermek kommunikációs nehézségei és beszédfélelme leküzdhetők, illetve nagymértékben enyhíthetők legyenek.

A kreativitás fejlesztésén keresztül az önkifejezés sokféle lehetőségének felhasználásával a dadogó gyermek belső feszültségeit alkotó tevékenységgé alakítsa, ezáltal önértékelése reálissá váljon, a környezettel szemben tapasztalható túlzott függősége optimális szintre kerüljön, a kapcsolatteremtési formák gazdag variációinak kialakításával a közösségi alkalmazkodásban, beilleszkedésben tapasztalható nehézségeit leküzdje, s ezt minden más közösségben hasznosítsa. Nem a dadogást, a dadogót kezeljük. A cél nem a dadogás megszüntetése, hanem a személyiség olyan pozitív irányú befolyásolása, amely lehetővé teszi a kiegyensúlyozott, helyes önértékelésen alapuló magatartást és kapcsolatteremtést.